Езиков център "Зази" предлага обучение по италиански език под формата на :

Групово обучение

общ италиански език
разговорен италиански
бизнес италиански

 

Индивидуално обучение

 

Фирмено обучение

 

Подготовка за езикови сертификати